Raamatun armolahjat


Esittelen seuraavassa luettelossa lyhyesti kaikki Raamatun mainitsemat 25 armolahjaa. Lahjojen jaottelutapoja on useita, mutta tässä olen päätynyt aakkosjärjestykseen sen neutraaliuden vuoksi. Jokaisesta lahjasta on lyhyt kuvaus ja maininta niistä Raamatun paikoista, joissa kyseinen lahja on mainittu armolahjaksi. Niitä paikkoja, joissa armolahjat toimivat käytännön tilanteissa, en ole listannut, sillä niitä on turhan paljon. Armolahjat toimivat voimakkaasti erityisesti Apostolien teoissa, joten sitä kannattaa tässä mielessä lukea. Olen kirjoittanut kuvaukset sen perusteella, mitä Raamattu puhuu armolahjojen viitoittamasta toiminnasta, sekä sen perusteella, miten minä ja muut tuntemani uskovat olemme nähneet armolahjojen käytännössä toimivan.Antaminen

Antamisen armolahjan saanut henkilö uhraa maallista omaisuuttaan iloisesti ja avokätisesti Jumalan valtakunnan työhön. Hänellä on halu ja kyky antaa omastaan sekä näkökyky siihen, missä taloudellista tukemista kulloinkin tarvitaan.

Tätä armolahjaa tukevat: Laupeuden harjoittaminen, Palveleminen, Uskon armolahja
Vaihtoehtoinen nimi: Omastaan uhraaminen
Raamatun kohdat: <Room. 12:8> <2. Kor. 8:1-7>Apostolin armolahja

Apostoli on julistava lähetyssaarnaaja. Hänellä on kyky perustaa ja johtaa uusia seurakuntia, asettaa niihin vanhimmat ja rohkaista seurakuntalaisia. Apostolin armolahjaan liittyy erityinen Jumalan antama hengellinen auktoriteetti.

Tätä armolahjaa tukevat: Evankeliumin julistaminen, Johtaminen, Paimenen armolahja, Opettaminen, Rohkaiseminen, Marttyyrin armolahja, Naimattomuus
Vaihtoehtoinen nimi: Lähetyssaarnaaja
Raamatun kohdat: <Ef. 4:11> <1. Kor. 12:28-29>Avustaminen

Avustamisen armolahja on siinä suhteessa erityislaatuinen, että se toimii (kielilläpuhumisen lisäksi) ainoana armolahjana välillisesti. Avustamisen armolahjan saanut henkilö kykenee erityisellä tavalla tukemaan muita kristittyjä heidän palvelutehtävässään ja armolahjojen käytössään siten, että toisten ihmisten lahjat tulevat entistä paremmin käyttöön. Se merkitsee usein myös kykyä nähdä ja huomioida toisten ihmisten tarpeet erityisellä tavalla, jolloin se muistuttaa laupeuden harjoittamista. Avustamisen armolahja tukee kaikkia muita lahjoja.

Tätä armolahjaa tukevat: Rohkaiseminen, Palveleminen, Antaminen, Laupeuden harjoittaminen
Vaihtoehtoinen nimi: Auttaminen
Raamatun kohdat: <1. Kor. 12:28>Evankeliumin julistaminen

Evankeliumin julistaminen on kaikkien kristittyjen tehtävä, mutta joillekin ihmisille Jumala on antanut tähän tehtävään erityisen armolahjan. Sen saanut henkilö julistaa evankeliumia vakuuttavasti ja raittiisti ja hänen kauttaan ihmisiä tulee uskoon. Hän kykenee välittämään ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta sekä henkilökohtaisesti että yleisön edessä siten, että Jumalan Henki pääsee evankeliumin kautta kutsumaan ihmisiä henkilökohtaiseen uskoon ja sitoutumaan Herraamme. Evankeliumin julistaminen on yksi tärkeimmistä armolahjoista apostolin armolahjan, profetoimisen, opettamisen ja paimenen armolahjan ohella. Sen yleistyminen seurakunnassa merkitsee usein herätystä.

Tätä armolahjaa tukevat: Apostolin armolahja, Opettaminen, Profetoiminen, Tiedon sanat, Voimateot, Terveeksi tekeminen, Marttyyrin armolahja, Uskon armolahja, Naimattomuus
Vaihtoehtoinen nimi: Evankelistan armolahja
Raamatun kohdat: <Ef. 4:11>Henkien erottaminen

Henkien erottamisen armolahja tekee mahdolliseksi nähdä, mistä jokin asia on hengellisesti lähtöisin: onko se Jumalasta, ihmisestä vai Saatanasta. Henkien erottaminen mahdollistaa myös ihmisten toiminnan takana olevien motiivien näkemisen ja arvioinnin. Tämä lahja on erityisen tärkeä, jos seurakunnassa tapahtuu paljon yliluonnollisia asioita tai harhaopit ovat erityinen uhka.

Tätä armolahjaa tukevat: Henkien karkottaminen, Tiedon sanat, Profetoiminen, Viisauden sanat
Vaihtoehtoinen nimi: Henkien arvosteleminen
Raamatun kohdat: <1. Kor. 12:10>Henkien karkottaminen

Pahojen henkien karkottaminen eli riivaajien ulosajaminen on asia, joka on periaatteessa mahdollista jokaiselle uskovalle. Henkien karkottamisen armolahjan saaneella henkilöllä on kuitenkin erityinen Pyhän Hengen antama valta riivaajahenkiin nähden ja hän pystyy ajamaan myös voimakkaimmat henget helposti ulos.

Tätä armolahjaa tukevat: Henkien erottaminen, Terveeksi tekeminen, Uskon armolahja
Vaihtoehtoinen nimi: Riivaajien ulosajaminen
Raamatun kohdat: <Mark. 16:17>Ilmestyksen armolahja

Tämän armolahjan saaneelle henkilölle Jumala näyttää ilmestyksiä ja näkyjä, joissa Herramme tahtoo rohkaista, lohduttaa ja ohjata seurakuntaansa.

Tätä armolahjaa tukevat: Profetoiminen, Tiedon sanat, Kielten selittäminen
Vaihtoehtoinen nimi: Näkyjen näkeminen
Raamatun kohdat: <1. Kor. 14:26>Johtaminen

Johtamisen armolahjan saanut henkilö on kykenevä ja pätevä johtamaan ihmisiä hengellisesti. Hän auttaa asettamaan seurakunnalle Jumalan mielen mukaiset tavoitteet ja ohjaa seurakuntalaisia työskentelemään vapaaehtoisesti yhdessä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tätä armolahjaa tukevat: Paimenen armolahja, Seurakunnan hallitseminen, Apostolin armolahja, Naimattomuus
Raamatun kohdat: <Room. 12:8>Kielillä puhuminen

Kielillä puhumisen armolahja merkitsee kykyä puhua jotakin sellaista kieltä, jota lahjan saaja ei entuudestaan tunne. Tämä kieli voi olla joko jokin luonnollinen ihmisten puhuma kieli tai salattu enkelien kieli. Useimmiten kyseessä on jälkimmäinen vaihtoehto. Kielilläpuhuminen on ainoa armolahja, jolla ei suoranaisesti palvella seurakuntaa, vaan joka on tarkoitettu henkilökohtaiseen rakentumiseen rukouselämässä. Raamatun mukaan kielillä puhumista tulee käyttää seurakunnassa vain, jos siihen on saatavilla kielten selitys.

Tätä armolahjaa tukevat: Kielten selittäminen
Raamatun kohdat: <1. Kor. 12:10> <1 Kor. 12:28-30> <1. Kor. 13:1> <1 Kor. 14:13-19>Kielten selittäminen

Kielten selittämisen armolahjan saanut henkilö kykenee tulkitsemaan kielillä puhutun sanoman selkokielelle. Kielten selityksen kautta Jumala puhuu rohkaisun, lohdutuksen ja kehotuksen sanoja seurakunnalle ja se muistuttaa tältä osin profetoimista. Kielten selityksen lahjasta on hyötyä erityisesti rukouspalvelussa.

Tätä armolahjaa tukevat: Kielillä puhuminen, Profetoiminen, Ilmestyksen armolahja, Rohkaiseminen
Raamatun kohdat: <1. Kor. 12:10> <1. Kor. 12:30> <1. Kor. 14:26-28>Laulun armolahja

Laulun armolahjan saaneella henkilöllä on erityinen kyky koskettaa ja lohduttaa ihmisiä hengellisten laulujen kautta. Hän rohkaisee ihmisiä ylistämään ja palvomaan Jeesusta musiikin keinoin.

Tätä armolahjaa tukevat: Rohkaiseminen, Palveleminen
Vaihtoehtoinen nimi: Ylistyksen johtaminen
Raamatun kohdat: <1. Kor. 14:26>Laupeuden harjoittaminen

Laupeuden harjoittamisen armolahjan saanut henkilö pyrkii auttamaan hätään ja vaikeuksiin joutuneita ihmisiä. Hänellä on erityinen kyky osoittaa myötätuntoa ja lähimmäisen rakkautta toisia ihmisiä kohtaan sekä nähdä, missä inhimillistä hätää kulloinkin on. Hänellä on armollinen ja uhrautuva mieli. Usein laupeuden harjoittaja kokee tärkeäksi köyhien auttamisen.

Tätä armolahjaa tukevat: Palveleminen, Rohkaiseminen, Antaminen, Naimattomuus
Vaihtoehtoinen nimi: Armahtaminen, Köyhien auttaminen
Raamatun kohdat: <Room. 12:8>Marttyyrin armolahja

Marttyyrin eli uskon tähden kärsimisen armolahjan saanut henkilö on saanut Jumalalta voiman kestää iloiten hätää, ahdistusta, vainoja, pilkkaa ja väkivaltaa Jeesuksen nimen tähden. Hänellä on palo ja into todistaa Herrasta ja kärsimystensä kautta kirkastaa Jeesuksen Kristuksen nimeä todistuksena maailmalle.

Tätä armolahjaa tukevat: Evankeliumin julistaminen, Uskon armolahja, Viisauden sanat, Naimattomuus
Vaihtoehtoinen nimi: Uskon tähden kärsiminen
Raamatun kohdat: <1. Kor. 13:3> <Fil. 1:29> <1. Piet. 2:20>Naimattomuus

Naimattomuuden armolahja on Jumalan antama erityinen kyky elää naimattomana täyspainoisesti ja ilman taakkaa. Naimattomuuden armolahjan haltija kokee naimattomuuden itselleen luonnollisena ja sopivana elämänmuotona, joka ei aiheuta kärsimystä eikä ongelmia. Naimattomuus mahdollistaa kokonaisvaltaisemman ja sitoutuneemman panoksen antamisen Jumalan seurakunnan kaikkinaiseen palvelemiseen, koska ei ole perhettä huolehdittavana.

Tätä armolahjaa tukevat: Palveleminen, Laupeuden harjoittaminen, Seurakunnan hallitseminen, Apostolin armolahja, Marttyyrin armolahja
Raamatun kohdat: <1. Kor. 7:7> <1. Kor. 7:32-34>Opettaminen

Opettamisen armolahjan saanut henkilö on kykenevä ja pätevä opettamaan ihmisiä hengellisesti. Hän tuntee Raamatun erinomaisesti ja ymmärtää hyvin sen sanomaa. Hänen opetuksensa tavoitteena on raitis raamatullinen seurakuntaelämä, joka kasvattaa ihmisiä uskossa yhä syvenevään Jeesuksen ja Raamatun tuntemiseen. Opettajan vastuu on suuri, sillä Raamatun kanssa ristiriidassa oleva opetus johtaa ihmisiä harhaan.

Tätä armolahjaa tukevat: Evankeliumin julistaminen, Paimenen armolahja, Apostolin armolahja
Raamatun kohdat: <Room. 12:7> <1. Kor. 12:28-29> <Ef. 4:11>Paimenen armolahja

Paimen on henkilö, jonka Jumala on varustanut pitämään huolta uskovien porukasta, huolehtimaan heidän hengellisistä tarpeistaan ja ohjaamaan heitä uskon elämässä. Paimenen armolahjan saanut henkilö kykenee ohjaamaan laumaansa yhä syvenevään Kristuksen tuntemiseen ja opetuslapseuteen.

Tätä armolahjaa tukevat: Opettaminen, Johtaminen, Apostolin armolahja
Raamatun kohdat: <Ef. 4:11>Palveleminen

Palvelemisen armolahjan saaneella henkilöllä on erityinen kyky nähdä, missä tarvitaan käytännön apua, ja toimia sen mukaisesti. Hän ymmärtää auttamisen Jumalan antamaksi tehtäväksi.

Tätä armolahjaa tukevat: Laupeuden harjoittaminen, Naimattomuus, Antaminen, Rohkaiseminen
Raamatun kohdat: <Room. 12:7> <1. Piet. 4:11>Profetoiminen

Profeetta on henkilö, jolle Jumala puhuu suorilla selvästi ymmärrettävillä sanoilla. Profetia on monimuotoinen lahja ja Raamattu mainitsee sen kaikista arvokkaimmaksi armolahjaksi. Raamatun mukaan uskovien on syytä tavoitella armolahjoista erityisesti profetoimisen lahjaa. Profetia voi olla herättävää julistusta, jossa Jumalan antamat sanat tulevat todeksi ajankohtaisella tavalla. Se voi olla myös ennustus, jossa Jumala ilmoittaa tulevista tapahtumista seurakunnan vahvistamiseksi. Profeetta voi myös välittää Jumalan rohkaisun, kehotuksen ja lohdutuksen seurakunnalle, jolloin se muistuttaa kielten selitystä. Jumala voi myös profetiassa paljastaa ihmisten elämästä salassa olevia asioita, jotka ovat tarpeellisia parantumisen, parannuksen teon, hengellisen kasvun tai jonkun muun vastaavan tärkeän asian takia. Profeetta voi toimia seurakunnassa myös suunnan näyttäjänä, jonka kautta Jumala ohjaa seurakuntaansa keskittymään oikeisiin asioihin ja kehittymään oikeaan suuntaan. Profeetan vastuu on suuri, sillä väärät profetiat vievät usein harhaan. Siksi Raamattu käskee aina koettelemaan kaikki profetiat, ovatko ne sopusoinnussa Raamatun kanssa ja kirkastavatko ne Kristusta.

Tätä armolahjaa tukevat: Evankeliumin julistaminen, Kielten selittäminen, Ilmestyksen armolahja, Tiedon sanat, Viisauden sanat, Henkien erottaminen, Apostolin armolahja, Uskon armolahja, Rohkaiseminen
Vaihtoehtoinen nimi: Profeetan armolahja
Raamatun kohdat: <Ef. 4:11> <Room. 12:6> <1. Kor. 12:10> <1. Kor. 12:28-29> <1. Kor. 14> <1. Piet. 4:11>Rohkaiseminen

Rohkaisemisen armolahjalla välitetään toisille ihmisille rohkaisun, kehotuksen ja lohdutuksen sanoja, joilla on usein vapauttava ja uutta luova vaikutus. Rohkaisemisen lahja on tärkeä mm. sielunhoitajan tehtävässä.

Tätä armolahjaa tukevat: Laupeuden harjoittaminen, Laulun armolahja, Profetoiminen, Tiedon sanat, Kielten selittäminen
Vaihtoehtoinen nimi: Kehottaminen
Raamatun kohdat: <Room. 12:8>Seurakunnan hallitseminen

Seurakunnan hallitsemisen armolahjan saanut henkilö kykenee organisoimaan ja koordinoimaan hengellistä toimintaa tehokkaasti. Hän on omimmillaan asioiden johtamisessa. Hän ymmärtää seurakunnan toiminnan kannalta tärkeät, Jumalan mielen mukaiset päämäärät ja pystyy laatimaan niiden toteuttamiseen tarvittavat suunnitelmat.

Tätä armolahjaa tukevat: Johtaminen, Palveleminen, Naimattomuus, Paimenen armolahja
Vaihtoehtoinen nimi: Organisoinnin armolahja
Raamatun kohdat: <1. Kor. 12:28>Terveeksi tekeminen

Terveeksi tekemisen armolahjan kautta Jumala vaikuttaa sairaiden parantumisen ja eheytymisen yliluonnollisella tavalla lääkintäkeinoista riippumatta. Tämä armolahja on tärkeä sekä sielunhoidossa että evankelioinnissa Jumalan voiman ja vallan osoittajana.

Tätä armolahjaa tukevat: Tiedon sanat, Evankeliumin julistaminen, Voimateot, Uskon armolahja, Henkien karkottaminen
Vaihtoehtoinen nimi: Sairaiden parantaminen
Raamatun kohdat: <1. Kor. 12:9> <1. Kor. 12:28>Tiedon sanat

Tiedon sanojen armolahjan kautta Jumala antaa sellaista informaatiota ihmisten asioista tai seurakunnan tilanteesta, jota lahjan haltija ei luonnollisesti ajatellen voisi millään tietää. Tämä tieto on hyödyllistä esimerkiksi sielunhoidon, sairauksien parantamisen ja Jumalan voiman esiin tuomisen kannalta, mutta sen avulla Jumala voi myös tarkentaa kuvaa seurakunnan tilanteesta. Tiedon sanojen lahja ei kuitenkaan takaa sitä, miten tietoa käytetään, joten taitamattomuus on erityisesti tämän lahjan uhkana. Lahjan käyttö vaatii hienotunteisuutta erityisesti sielunhoidossa.

Tätä armolahjaa tukevat: Terveeksi tekeminen, Profetoiminen, Viisauden sanat, Rohkaiseminen, Ilmestyksen armolahja
Raamatun kohdat: <1. Kor. 12:8>Uskon armolahja

Uskon armolahja on eri asia kuin pelastava usko. Se merkitsee voimakasta ja järkkymätöntä luottamusta Jumalaan, joka ilmenee siinä, että lahjan haltija uskoo Jumalalta suuria ja myös saa uskomansa. Uskon armolahjan haltija ymmärtää, mitä Jumala tahtoo, ja myös rukoilee sen mukaan. Tämä armolahja on hyödyllinen sekä seurakunnan suunnan näyttämisessä että sen antamassa todistuksessa ulkopuolisille. Se tukee monia muita armolahjoja.

Tätä armolahjaa tukevat: Marttyyrin armolahja, Profetoiminen, Voimateot, Terveeksi tekeminen, Henkien karkottaminen, Antaminen
Vaihtoehtoinen nimi: Ihmeitä vaikuttava usko
Raamatun kohdat: <1. Kor. 12:9>Viisauden sanat

Viisauden sanojen armolahjan saaneelle on selvää, mitä Jumala kulloinkin tahtoo. Jumalan antamalla viisaudella hän kykenee vastaamaan syytöksiin ja tiedusteluihin tavalla, joka tukkii kaikki suut ja tekee vastaväitteet tyhjiksi. Tämä armolahja muistuttaa Jeesuksen käyttämää tapaa vastata viisaasti fariseusten ja saddukeusten piikikkäisiin kysymyksiin. Viisauden sanojen armolahja on hyödyllinen erityisesti uskon puolustamisessa eli apologiassa.

Tätä armolahjaa tukevat: Tiedon sanat, Profetoiminen, Henkien erottaminen, Marttyyrin armolahja
Raamatun kohdat: <1. Kor. 12:8>Voimalliset teot

Voimallisten tekojen armolahjan saaneen henkilön kautta Jumala vaikuttaa yliluonnollisia ihmeitä kuten kuolleiden heräämistä, luonnonvoimien hallitsemista, myrkkyjen tehottomaksi tekemistä, ruuan moninkertaistumista ja erinäisiä muita luonnonlaeista poikkeavia tekoja kuten esim. veden päällä kävelemistä. Voimallisten tekojen armolahja on harvinainen, mutta sitäkin tärkeämpi. Se nimittäin tuo Jumalan vallan ja voiman esiin vastaansanomattomalla tavalla ja palvelee siten erityisesti evankeliumin julistusta. Voimatekojen lahjan haltijalle ihmeet ovat “helppoja”. Toisin sanoen niiden aikaansaamiseksi ei tarvitse tehdä ponnistuksia eikä käyttää mitään erityistä menetelmää. Tämä piirre erottaa usein aidon voimatekojen lahjan huijareista. Voimatekojen armolahjan haltija on kuitenkin täysin riippuvainen Jumalasta, sillä hän itse ei saa ihmeitä aikaan vaan Jumala, joka on lahjan antanut. Ihmetekojen lahja nousee muita lahjoja herkemmin päähän, joten sen käytössä vaaditaan poikkeuksellista nöyryyttä.

Tätä armolahjaa tukevat: Evankeliumin julistaminen, Terveeksi tekeminen, Uskon armolahja
Vaihtoehtoinen nimi: Ihmeteot, Voimateot
Raamatun kohdat: <1. Kor. 12:10> <1. Kor. 12:28-29>– Mikko Satama –