Jumalan kolmiyhteys


Seuraavassa on koottuna yhteen muutamia Raamatun kohtia, jotka puhuvat Jumalan kolmiyhteydestä. Olen otsikoinut ne sen mukaan, mitä puolta kolminaisuudesta ne kuvaavat. Varsinainen tekstini on näiden kohtien jälkeen otsikon "Sanallista selitystä" alla.


Sisällys

Poika on taivaasta, hän on luoja ja ollut olemassa jo ennen luomista (Jeesus on Jumala)

"Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika." (Joh. 3:13)

"Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isän luo." (Joh. 16:28)

"Näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös on luonut maailmat." (Hepr. 1:2)

"Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä on syntynyt." (Joh. 1:3)

"Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä." (Joh. 17:5)

"Hänen alkuperänsä on muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa." (Miika 5:1)

"Totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi - minä olin." (Joh. 8:58)Isä ja Poika ovat yhtä (Jeesus on Jumala)

"Minä ja Isä olemme yhtä." (Joh. 10:30)

"Isä on minussa ja minä olen Isässä." (Joh. 10:38)

"Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden." (Joh. 14:10-11)

"Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. "Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä." (Joh. 17:10-11)

"Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut" (Joh. 17:22-23)

"Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani." (Joh. 14:6)Jeesus on Jumala!

"Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. ... Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa." (Joh. 1:1,14)

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas." (Jes. 9:5)

"Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!"" (Joh. 20:28)

"Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."" (Matt. 16:16)

"Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teitä, joille Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessaan on suonut saman kalliin uskon kuin meille." (2. Piet. 1:1)

"Heidän ovat kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin, hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala, aamen!" (Room. 9:5)

"Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään." (Kol. 2:9)

"Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä." (1. Joh. 5:20)

"Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva." (Room. 10:9)
==> Kreikan kielen sana Kyrios, Herra, vastaa suoraan heprean sanaa Adonai, jota käytettiin kun ei haluttu turhaan lausua Jumalan nimeä. Puhuttaessa siis Herrasta tarkoitettiin aina Jumalaa – Israelin Jumalaa. Tunnustamalla, että "Jeesus on Herra", tunnustetaan siis, että Jeesus on Jumala! Jeesuksen Jumaluuden tunnustaminen on siten ehto pelastukselle.


Pyhä Henki on Jumalan Henki – hän on taivaasta ja on ollut jo ennen luomista (Pyhä Henki on Jumala)

"Herran Henki puhuu minun kauttani, hänen sanansa on minun kielelläni." (2. Sam. 23:2)

"Mutta he niskuroivat häntä vastaan ja tekivät murheelliseksi hänen Pyhän Henkensä, ja hänestä tuli heidän vihollisensa, joka taisteli heitä vastaan." (Jes. 63:10)

"Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?" (1. Kor. 3:16)

"Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla." (Room. 8:11)

"Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana, ei voi sanoa: "Jeesus on kirottu." Kukaan ei myöskään voi sanoa: "Jeesus on Herra", muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta." (1. Kor. 12:3)

"Enää en kätke heiltä kasvojani, vaan vuodatan Henkeni Israelin heimon ylle. Näin sanoo Herra Jumala." (Hes. 39:29)

Johannes todisti: "Minä olen nähnyt, kuinka Henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut. Mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhällä Hengellä.' Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan Poika." (Joh. 1:32-34)

"Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan Henki liikkui vetten yllä." (1. Moos. 1:2)

"Jumalan Henki on minut luonut, ja Kaikkivaltiaan henkäys antaa minulle elämän." (Job 33:4)

"Kun lähetät Henkesi, se luo uutta elämää, näin uudistat maan kasvot." (Ps. 104:30)


"Ei Jumala anna Henkeään määrämitalla." (Joh. 3:34)

"Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta" (1. Tim. 4:1)

"Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: "Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne..." (Hepr. 3:7-8)
==> (Joh. 3:34) osoittaa selvästi, ettei Pyhä Henki ole jotain ainetta tai abstrakti "voima". Pyhää Henkeä ei voi mitata kuten ainetta tai voimaa, koska Pyhä Henki on Jumala itse, eikä Jumalaa voi kukaan mitata. Samoin mikään voima tai aine ei voi puhua tai sanoa mitään. Kuitenkin (1. Tim. 4:1) ja (Hepr. 3:7-8) sekä monet muut kohdat osoittavat, että Pyhä Henki todella puhuu ja viestii niinkuin kuka tahansa persoona. Yhdestäkään aineesta tai voimasta ei myöskään käytetä nimeä "Hän". Ainoastaan persoonasta voidaan käyttää sanaa hän, ja ainoastaan Jumalasta se voidaan tehdä isolla alkukirjaimella kuten Raamatussa on tehty (Joh. 15:26), (2. Kor. 3:6). (Hepr. 3:7-8) on lainaus Psalmeista (Ps. 95:7-11), joissa sanotaan Jumalan puhuvan nuo lainatut sanat. Kun siis Heprealaiskirjeen kirjoittaja rinnastaa Jumalan ja Pyhän Hengen täysin, on selvää, että Pyhä Henki todella on Jumala!


Isä ja Henki ovat yhtä (Pyhä Henki on Jumala)

"Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki." (Joh. 14:16-17)

"Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut." (Joh. 14:26)

"Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta." (Joh. 15:26)

"Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät." (Luuk. 11:13)Poika ja Henki ovat yhtä

"Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla." (Room. 8:9-11)

"Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, taidon ja voiman Henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon Henki" (Jes. 11:1-2)

"He jatkoivat sitten matkaa Frygian ja Galatian halki, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasian maakunnassa. Mysian puolelle tultuaan he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen Henki ei sallinut sitä, ja niin he kulkivat Mysian kautta ja tulivat Troakseen." (Apt. 16:6-7)

"Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne" (Joh. 16:7)

"Koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"" (Gal. 4:6)

"Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi." (Luuk. 1:35)Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä (Jumala on kolmiyhteinen)

"Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani - mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. "Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut" (Joh. 14:23-26)

"Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" (Matt. 28:19)

"Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!" (2. Kor. 13:13)

"Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt."" (Matt. 3:16-17)Jumalan toisesta persoonasta, ihmiseksi tulleesta Jumalasta, Vanhassa testamentissa

"Mies sanoi: 'Sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut.' Jaakob sanoi hänelle: 'Sano sinäkin nimesi.' Mutta mies vastasi: 'Miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni?' Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi: 'Minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja silti olen elossa.'" (1. Moos. 32:29-31)

"Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." (Ps. 2:7)

"Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel." (Jes. 7:14)

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas." (Jes. 9:5)On vain yksi Jumala

"Minä olen Herra, eikä muuta jumalaa ole." (Jes. 45:18)

"Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi." (5. Moos. 6:4)

"Minä olen ainoa, ei ole muuta jumalaa minun rinnallani." (5. Moos. 32:39)

"Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota, minä en ketään tunne." (Jes. 44:8)

"Mikä käsky on kaikkein tärkein?" Jeesus vastasi: "Tärkein on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.' (Mark. 12:28-30)

"Onko Jumala pelkästään juutalaisten Jumala? Eikö hän ole myös muiden kansojen Jumala? On toki, kun kerran Jumala on yksi ja ainoa." (Room. 3:29-30)

"Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet – pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat." (Jaak. 2:19)Sanallista selitystä

Oppi Jumalan kolmiyhteydestä pureutuu uskon ytimeen. On kysymys siitä, kuka Jumala on ja millainen hän on. On ymmärrettävä, että olennaista rajattaessa kristinuskoa kaikkiin muihin uskoihin ja uskontoihin on kysymys Jumalan persoonasta. Raamattu on se, joka määrittelee Jumalan. Tai paremmin sanottuna Jumala on määritellyt, ilmoittanut itsensä Raamatussa.

Jumalan nimellä on paljonkin merkitystä siinä, että se ilmaisee tärkeitä asioita Jumalan olemuksesta. Kuitenkaan Jumalan persoonaa mietittäessä nimellä ei ole niinkään merkitystä, kunhan nimellä vain tarkoitetaan sitä Jumalaa, joka on ilmoittanut itsensä Raamatun sanassa. Jos joku kutsuisi Jumalaa Buddhaksi, mutta uskoisi häneen täysin niin kuin Raamattu opettaa, hän olisi kristitty ja pelastuisi. Mutta vaikka joku kuinka kutsuisi Jumalaa Herraksi ja Jumalaksi, käyttäisi vaikka kuinka raamatullisia nimiä kuten Jahve, Elohim, Adonai, Jeshua, Jeshosua, Mashiah, Ruah, Kyrios, Theos, Iesuus, Khristos tai Pneuma, hän ei ole kristitty eikä pelastu, jos ei tunnusta Jumalaa sellaiseksi kuin hän on itsensä Raamatussa ilmoittanut ja pidä kiinni Raamatun opetuksista.
"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.' Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: 'En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!'" (Matt. 7:21-23) ...vrt. monet amerikkalaiset lahkot
Joka ei usko Raamatun Jumalaan ei tunne todellista Jumalaa ja on siten epäjumalan palvelija. Epäjumalan palvelijat taas ovat osattomia pelastuksesta. On siis aivan keskeistä kristillisen uskon ja pelastuksen kannalta tietää, millainen Jumala on, kuka Jumala on.

Raamattu puhuu selkeästi siitä, että ei ole kuin yksi Jumala. Kuitenkin Raamattu opettaa, että Jumala on ilmoittanut itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Tämä yksi Jumala toimii eri persooniensa kautta joskus eri tavalla, joskus samalla tavalla. Esimerkiksi Jumala on luonut maailman jokaisen persoonansa kautta, mutta vain Poika kuoli ristillä sovittaen maailman synnit. Tässäkin näkyy toisaalta Jumalan ykseys ja toisaalta kolminaisuus: "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa." (2. Kor. 5:19)

Erityisen tärkeää kolminaisuusopissa on Jeesuksen Jumaluuden tunnustaminen. Tämän Raamattu määrittelee pelastuskysymykseksi: "Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva." (Room. 10:9) Kreikan kielen sana Kyrios, Herra, vastaa suoraan heprean sanaa Adonai, jota käytettiin kun ei haluttu turhaan lausua Jumalan nimeä. Puhuttaessa Herrasta tarkoitettiin aina Jumalaa – Israelin Jumalaa. Tunnustamalla, että "Jeesus on Herra", tunnustetaan siis, että Jeesus on Jumala! Jeesuksen Jumaluuden tunnustaminen on siten ehto pelastukselle.

Raamattu osoittaa, että Pyhä Henki on ollut ennen luomista (1. Moos. 1:2), ja että Hän on Luoja (Job 33:4). Samoin Jeesuksesta sanotaan, että hän on ollut ennen maailman syntyä (Joh. 17:5) (Joh. 8:58), ja että myös hän on kaiken Luoja (Joh. 1:3) (Hepr. 1:2). Koska maailmaa luotaessa ei ollut olemassa mitään muuta kuin Jumala (Ps. 90:2), ja koska Jumala yksin on Luoja (Jer. 10:16), on Pyhä Henki todella Jumala ja Poika todella Jumala.
"Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet." (Ps. 90:2)
"Jumalankuvat saattavat tekijänsä häpeään, valetut patsaat ovat pelkkää harhaa, ei niissä ole henkeä. Ne ovat arvottomia, naurettavia tekeleitä! Kun tilinteon hetki tulee, ne eivät kestä. Niiden kaltainen ei ole Jaakobin Jumala. Hän on luonut kaiken, ja Israel on hänen oma kansansa. Hänen nimensä on Herra Sebaot." (Jer. 10:14-16)
Raamatusta käy ilmi, että Isä ja Poika ovat yhtä (Joh. 10:30), (Joh. 10:37), (Joh. 17:10-11), (Joh. 17:22-23). Koska ei ole kuin yksi Jumala, niin silloin Poika, Jeesus, on todella Jumala. Jeesuksen jumaluus on ilmaistu selvästi myös monissa muissa kohdissa. Esim. (Joh. 1:1,14), (Jes. 9:5), (Joh. 20:28), (2. Piet. 1:1), (Room. 9:5), (Kol. 2:9) ja (1. Joh. 5:20)

<Joh. 3:34> osoittaa selvästi, ettei Pyhä Henki ole jotain ainetta tai abstrakti "voima". Pyhää Henkeä ei voi mitata kuten ainetta tai voimaa, koska Pyhä Henki on Jumala itse, eikä Jumalaa voi kukaan mitata. Samoin mikään voima tai aine ei voi puhua tai sanoa mitään. Kuitenkin <1. Tim. 4:1> ja <Hepr. 3:7-8> sekä monet muut kohdat osoittavat, että Pyhä Henki todella puhuu ja viestii niinkuin kuka tahansa persoona. Yhdestäkään aineesta tai voimasta ei myöskään käytetä nimeä "Hän". Ainoastaan persoonasta voidaan käyttää sanaa hän, ja ainoastaan Jumalasta se voidaan tehdä isolla alkukirjaimella kuten Raamatussa on tehty (2. Kor. 3:6), (Joh. 15:26).

Raamatussa tehdään myös monia rinnastuksia Jumalan eri persoonien välillä, jotka osoittavat, että kyse on yhdestä ja samasta Jumalasta. Esimerkkinä mainittakoon <Hepr. 3:7-11>, joka on suora lainaus Psalmista 95 (Ps. 95:7-11). Heprealaiskirje mainitsee Pyhän Hengen ilmoittaneen kyseiset sanat Israelille. Psalmi 95 taas puhuu Jumalasta. Kun Heprealaiskirjeen kirjoittaja rinnastaa Jumalan ja Pyhän Hengen täysin, on selvää, että Pyhä Henki todella on Jumala!

Joku voi kysyä: "Eikö olisi mahdollista, että Pyhä Henki olisi vain jokin luotu henkiolento kuten enkelit?" Raamattu kuitenkin osoittaa, että Pyhä Henki on Luoja ja Hän on ollut ennen luomista, maailman syntyä. Ei yksikään henkiolento, paitsi Jumala, ole luonut maailmaa. Samoin yksikään henkiolento ei ole ollut ennen luomista, eikä yhtäkään henkiolentoa koskaan rinnasteta Jumalan kanssa.

Myös Poika ja Pyhä Henki ovat Raamatun mukaan yhtä. Pyhää Henkeä nimitetäänkin Raamatussa monesti Jeesuksen Hengeksi (Apt. 16:6-7), (Room. 8:9-11), (Gal. 4:6). Koska ei ole olemassa kuin yksi eläväksi tekevä Henki, eikä Raamattu tunne mitään toista uudestisyntymistä ja pyhitystä kuin mikä tapahtuu Pyhästä Hengestä, on Jeesuksen Henki täsmälleen sama asia kuin Pyhä Henki. Näin ovat siis yhtä Jeesus ja Pyhä Henki.

Kun ihminen tulee uskoon, hän saa Pyhän Hengen. Tämä on Raamatun mukaan päivänselvää! <Joh. 14:23> ilmaisee, että silloin tulevat ihmiseen asumaan myös Isä ja Poika. Näin siis kehä sulkeutuu, ja huomataan, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kaikki yhtä. Toisin sanoen, Jumala on kolmiyhteinen!
"Häneen (=Kristukseen) uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen" (Ef. 1:13)
"Se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa." (Room. 8:9)
"Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen." (Joh. 14:23)
Pyhä Kolminaisuus – Isä, Poika ja Pyhä Henki – oli läsnä kun Jeesus kastettiin Jordanilla (Matt. 3:16-17). Samoin Pyhä Kolminaisuus on läsnä jokaisen ihmisen kasteessa (Matt. 28:19). Ja kun Paavali siunasi seurakuntaa, hän siunasi sitä kolmiyhteisen Jumalan ihanaan nimeen: "Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!" (2. Kor. 13:13)

Kun nyt on selvää, että Jumala on kolmiyhteinen, ja että ne, jotka eivät tunnusta Raamatun Jumalaa, ovat epäjumalan palvelijoita, eivät kolmiyhteyden kieltäjät ole kristittyjä. He palvelevat toista jumalaa, kuin minkä Raamattu ilmoittaa. Epäjumalan palvelijoina heidän osansa on iankaikkinen kadotus, helvetti! Tämä saattaa kuulostaa hurjalta, mutta se on tosiasia. Onkin järkyttävää kuinka kevyesti monet kristityt suhtautuvat kolminaisuusoppiin. Sehän on pelastusulottuvuutensa takia keskeisin kaikista kristillisistä opeista!

Tietysti on syytä muistaa, että kolminaisuusoppi ei ole evankeliumi. Pelastus tulee uskomalla Jeesuksen sovitustyöhön Golgatalla – yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Kuitenkaan ei ole mahdollista uskoa sovitustyöhön ilman uskoa kolminaisuuteen. Kuinka muuten voisi uskoa, että "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa." (2. Kor. 5:19) Tai jos Jeesus olisi vain ihminen, kuinka hän voisi sovittaa koko maailman synnit? Ihminen voisi sovitusuhriksi antautumalla sovittaa vain yhden ihmisen synnit hänen itsensä joutuessa helvettiin. Tämäkin olisi mahdollista vain elämällä täydellisesti synnittömän elämän, mikä on ihmiselle mahdotonta (Ps. 51:7), (Room. 5:18-19), (1. Joh. 1:8-10). Vain ääretön Jumala voi sovittaa koko maailman synnit.

Nyt voi jollekulle tulla mieleen, että miten käy sille, joka uskoo Jumalaan niin kuin Raamattu opettaa, mutta ei ole ymmärtänyt tai koskaan tullut ajatelleeksi kolminaisuutta. Tähän sanon, että ei kolminaisuutta voi eikä tarvitse ymmärtää järjellä. Pyhä Henki on se, joka opettaa meitä tuntemaan Jumalan ja auttaa myös sisäistämään sen, mikä kolminaisuudessa on olennaista. On myös syytä muistaa, että se, joka uskoo Jumalaan niin kuin Raamattu opettaa, on uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan vaikkei hän kolminaisuutta olisi koskaan tullutkaan miettineeksi. Mutta jos joku kieltää Jumalan kolmiyhteyden, ei hän usko Raamatun Jumalaan vaan johonkin ihmisten omaan luomukseen!

Meidän on tietysti hyvä oppia tuntemaan Jumalaa enemmän. Moni saattaa sanoa: "Uskon kyllä Jumalaan, mutta mitä minä sillä Jeesuksella teen?" Tai jollekulle ainoa asia, jonka hän Pyhästä Hengestä tietää, on että tämä on Jumalan kolmas persoona. Tällöin ei ole sisäistetty sitä, miten Jumala toimii ihmisen elämässä. Sinänsä ei olla harhassa, mutta ei olla myöskään kasvettu uskossa. Raamattu kuitenkin kehottaa: "Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon." (Hepr. 6:1)

Toisaalta ei ole vastaavaa hyötyä ryhtyä tutkimaan älyllisesti Jumalallisen Majesteetin korkeita, suuria ja pyhiä salaisuuksia, sillä Jumala "asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla" (1. Tim. 6:16) Meidän tulee turvautua Jumalaan siinä, missä hän suo meidän päästä lähelleen, Jeesuksessa Kristuksessa, ristiinnaulitussa, jossa, kuten Paavali kirjoittaa, "kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä" (Kol. 2:3). Pelastava usko on siis loppujen lopuksi yksinkertaista: on uskottava siihen Jumalaan, jonka Raamattu ilmoittaa, ja sillä tavoin kuin Raamattu opettaa! "Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva." (Room. 10:9)

Jotkut kolminaisuuden kieltäjät kuten "Jesus only"-liike ja Ykseyshelluntailaiset (Oneness pentecostals) – joilla muuten ei ole mitään tekemistä kristittyjen helluntailaisten kanssa – uskovat että on vain yksi Jumala, ja että tämä yksi Jumala on Jeesus. He eivät siis tunnusta Isän ja Pyhän Hengen Jumaluutta. Ykseyshelluntailaisilla on Jehovan todistajien tavoin eräänlainen yleiseen ilmoitukseen perustuva yleinen jumalatietous, mutta he eivät silti tunne todellista Jumalaa.

Ykseyshelluntailaiset etsivät pelastusta ja Pyhää Henkeä koko sydämestään, mutta eivät saavuta kumpaakaan, koska eivät usko Pyhän Hengen olevan Jumala, uudestisynnyttäjä. Jehovan todistajien tavoin he pyrkivät omilla teoillaan ja ponnistuksillaan saavuttamaan tuonpuoleisen Jumalan siinä kuitenkaan onnistumatta, sillä yhdelläkään, joka ei usko Isän olevan Jumala, ei ole uskoa pelastukseen, joka on Isän luona. Eikä yhdelläkään, joka ei usko Pyhän Hengen jumaluuteen, ole uudestisyntymistä, sillä eihän ole mahdollista, että kukaan voisi ottaa vastaan Herraa Jeesusta syntymättä uudesti Pyhästä Hengestä (Room. 8:9).

Joku voi sanoa, että kolminaisuus on Uuden testamentin ajan ihmisten keksintö, ja ettei sitä ollut Vanhan liiton aikana. Tähän voi ensinnäkin todeta, ettei tämä näkemys ole missään olosuhteissa kristillinen, koska siinä hylätään Uuden testamentin, Jeesuksen ja apostolien auktoriteetti. Tällaisia näkemyksiä esittävätkin yleensä juutalaiset ja muslimit.

Vastauksena edelliseen sanon, että kyllä VT tunnustaa kolmiyhteyden. Se ei ehkä tule niin selkeästi esille kuin UT:ssa, mutta tuleepahan kuitenkin. VT ilmoittaa Pyhän Hengen luojaksi (Job 33:4) ja ennen luomista olemassa olleeksi (1. Moos. 1:2). Pyhä Henki on taivaassa ja tulee taivaasta (Jes. 32:15) (Joh. 1:32), joka on Jumalan asuinsija. Samoin Messias ilmaistaan Jumalan pojaksi (Ps. 2:7) ja hänen sanotaan olevan Jumala (Jes. 9:5).

Seuraavassa on Athanasioksen tunnustus 300-luvulta, joka saattaa herättää tuomitsevuudellaan meissä kauhistusta tai halveksuntaa, mutta kaikessa koruttomuudessaan se ilmaisee totuuden Jumalan kolmiyhteydestä ja sen hylkääjistä.Athanasioksen tunnustus
areiolaisuutta vastaan

Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen.

Yhteinen kristillinen usko on tämä:

Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma, mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa.

Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki:

Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton. Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön. Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen, niin kuin ei myöskään ole kolmea luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön. Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias. Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra.

Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt. Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä.

Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus.

Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin. Saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen meidän on kuitenkin myös vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi.

Oikea oppi on tämä:

Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Poika, Yhtä lailla Jumala ja ihminen. Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala, ja täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen. Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä. Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi. Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden. Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus.

Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen.

Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua!Mikko Satama