Usko Herraan Jeesukseen niin pelastut


Ihminen on luotu elämään Jumalan yhteydessä, mutta synti on erottanut hänet Jumalasta. Synti merkitsee Jumalan tahdon rikkomista ja eroa hänestä. Kuitenkin ihminen tietoisesti tai tiedostamattaan kaipaa yhteyttä Jumalaan. Ihmisen sydämessä on Jumalan muotoinen aukko, jonka vain Jumala itse voi täyttää.

Ihminen voi etsiä elämän mielekkyyttä ja täyttymystä tyhjyyteen työstä, ihmissuhteista, omaisuudesta, harrastuksista, parisuhteesta, uskonnoista, ideologioista ynnä muusta, mutta ne eivät voi täyttää ihmisen tyhjyyttä ja kaipuuta, koska ne eivät ratkaise hänen perusongelmaansa: syntiä.

Synnin ongelmaan on vain yksi ratkaisu: Jeesus. Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi ja otti kannettavakseen sen rangaistuksen, joka kuuluu meille synneistämme. Näin Jeesus on tuonut sovinnon meidän ja Jumalan välille. Vain Jeesuksessa syntien sovitus on mahdollinen ja vain hänen kauttaan ihminen voi päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Vain Jeesuksessa ihmisen kaipaus ja tyhjyys voivat täyttyä.

Jeesus sanoo: “Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6)

Kukaan ei voi päästä Jumalan yhteyteen muuten kuin Jeesuksen kautta. Jeesus on ainoa mahdollisuus, ainoa vaihtoehto, ainoa tie elämään.

Kaikki synti vaatii aina rangaistuksen, ja on vain kaksi paikkaa, joissa synti rangaistaan: Helvetti ja Golgata. Jokainen ihminen on luontaisesti kadotettu ja joutuu itse kärsimään rangaistuksen synneistään. Mutta hyväksymällä Jeesuksen elämänsä Herraksi ja turvautumalla uskossa hänen sovintouhriinsa Golgatalla, ihminen saa syntinsä anteeksi ja pelastuu.

Me pääsemme pelastuksen osallisuuteen vastaanottamalla Jeesuksen elämäämme. Ja kun otamme hänet vastaan, hän antaa uskon lahjana ja tuo syntien sovituksen.

Raamattu sanoo: “Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.” (Joh. 1:12)

Toisin sanoen ihmisellä itsellään ei ole voimaa eikä edes oikeutta tulla Jumalan lapseksi, mutta kun otamme Jeesuksen vastaan elämäämme Herraksi, hän antaa meille uskon lahjana ja voiman tulla Jumalan lapseksi.

Kuitenkin Jumala kunnioittaa ihmisen tahtoa eikä pakota ketään uskomaan Jeesukseen. Jeesus ei tule väkisin kenenkään elämään, mutta hän kutsuu yhteyteensä.

Raamattu sanoo: “Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon: Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää.” (5. Moos. 30:19)

Jeesus kutsuu meitä evankeliumin sanassa ja kolkuttaa sydämemme ovelle päästäkseen sisään elämäämme.

Jeesus sanoo: “Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.” (Ilm. 3:20)

On meidän valintamme ja ratkaisumme, miten toimimme kolkutuksen kuullessamme. Huudammeko Jeesukselle: “Mene pois! En halua sinua elämääni.” Vai käännämmekö stereoita kovemmalle peittääksemme hänen äänensä, jotta emme joutuisi ratkaisemaan suhdettamme häneen. Vai avaammeko sydämemme oven Jeesukselle ja toivotamme hänet tervetulleeksi elämäämme.

Jeesuksen vastaanottamista kutsutaan uskonratkaisuksi. Siinä ihminen siirtyy kuolemasta elämään, kadotuksen osallisuudesta pelastuksen osallisuuteen, pimeyden valtakunnasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Tästä käytetään myös nimeä uudestisyntyminen.

Tänään Jumala kutsuu meitä yhteyteensä. Jeesus on sydäntemme ovella ja kolkuttaa. Mitä sinä vastaat hänen kutsuunsa?

--

Raamattu sanoo: “Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi! Hänhän sanoo: ’Oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun.’ Katso, juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä!” (2. Kor. 6:1-2)

Älä siirrä ratkaisuasi myöhempään, sillä et voi tietää, millä hetkellä joudut astumaan kuoleman rajan yli, ja sen jälkeen on myöhäistä enää kääntyä Jeesuksen puoleen. Ratkaisut on tehtävä täällä ajassa. Siksi Raamattu sanoo: “Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä!”

Jumalan rakkauden lahja Jeesuksessa on ilmainen ja sen omistamiseen sinua kutsutaan tänään. Miten sinä vastaat Jeesuksen kutsuun? Minkä valinnan teet?

“Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää.” (5. Moos. 30:19)

--

Voit ottaa Jeesuksen vastaan elämääsi rukoilemalla. Tärkeää ei ole se, mitä sanoja käytät, vaan mitä todella tahdot ja tarkoitat. Voit rukoilla esimerkiksi seuraavalla tavalla:

"Jeesus, tunnustan että olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Kiitos, että olet kuollut ristillä ja kärsinyt syntieni rangaistuksen puolestani. Avaan nyt sydämeni oven sinulle. Anna kaikki syntini anteeksi ja tule elämääni Herraksi. Anna minulle voima ja halu tehdä parannus synneistäni. Aamen."